เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076193
หมายเลขทรัพยากรi00167421
บาร์โค้ดCRUC003299
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600124
จำนวนครั้งที่ยืม0