เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071792
หมายเลขทรัพยากรi00160263
บาร์โค้ดCRUC001030
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25590323
จำนวนครั้งที่ยืม0