เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070612
หมายเลขทรัพยากรi00156014
บาร์โค้ดCRUC000088
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25581231
จำนวนครั้งที่ยืม0