เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069658
หมายเลขทรัพยากรi00161268
บาร์โค้ดCD-B36084
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า5 Mar 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1