เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051627
หมายเลขทรัพยากรi00138205
บาร์โค้ดCD-B23157
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1