เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069184
หมายเลขทรัพยากรi00155430
บาร์โค้ดCD-B213735
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25581129
จำนวนครั้งที่ยืม0