เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079646
หมายเลขทรัพยากรi00189651
บาร์โค้ดBE37303
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25650527
จำนวนครั้งที่ยืม0