เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070997
หมายเลขทรัพยากรi00156924
บาร์โค้ดBE35158
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590122
จำนวนครั้งที่ยืม0