เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070967
หมายเลขทรัพยากรi00156742
บาร์โค้ดBE35037
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590121
จำนวนครั้งที่ยืม0