เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069134
หมายเลขทรัพยากรi00156365
บาร์โค้ดBE34969
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า13 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0