เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00039031
หมายเลขทรัพยากรi00092553
บาร์โค้ดBE20662
เล่ม4
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หนังสืออ้างอิง
วันที่นำเข้า17 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0