เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077575
หมายเลขทรัพยากรi00188808
บาร์โค้ด232085
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25641123
จำนวนครั้งที่ยืม0