เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073629
หมายเลขทรัพยากรi00183554
บาร์โค้ด229597
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25620822
จำนวนครั้งที่ยืม0