เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080957
หมายเลขทรัพยากรi00183523
บาร์โค้ด228507
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25620821
จำนวนครั้งที่ยืม0