เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079619
หมายเลขทรัพยากรi00182614
บาร์โค้ด227068
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25620621
จำนวนครั้งที่ยืม0