เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00078874
หมายเลขทรัพยากรi00181600
บาร์โค้ด226574
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25620116
จำนวนครั้งที่ยืม0