เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053594
หมายเลขทรัพยากรi00181165
บาร์โค้ด226172
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25611122
จำนวนครั้งที่ยืม0