เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072279
หมายเลขทรัพยากรi00175183
บาร์โค้ด224237
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25601124
จำนวนครั้งที่ยืม0