เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073443
หมายเลขทรัพยากรi00172149
บาร์โค้ด221919
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600626
จำนวนครั้งที่ยืม0