เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074494
หมายเลขทรัพยากรi00172972
บาร์โค้ด221256
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600717
จำนวนครั้งที่ยืม0