เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074156
หมายเลขทรัพยากรi00172670
บาร์โค้ด220344
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า7 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0