เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074838
หมายเลขทรัพยากรi00170550
บาร์โค้ด220075
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600515
จำนวนครั้งที่ยืม0