เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074257
หมายเลขทรัพยากรi00170721
บาร์โค้ด219755
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600523
จำนวนครั้งที่ยืม0