เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074255
หมายเลขทรัพยากรi00170582
บาร์โค้ด219687
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600516
จำนวนครั้งที่ยืม0