เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073803
หมายเลขทรัพยากรi00166087
บาร์โค้ด218827
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591228
จำนวนครั้งที่ยืม0