เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070487
หมายเลขทรัพยากรi00160898
บาร์โค้ด216702
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590425
จำนวนครั้งที่ยืม0