เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072218
หมายเลขทรัพยากรi00163952
บาร์โค้ด215312
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590929
จำนวนครั้งที่ยืม0