เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068067
หมายเลขทรัพยากรi00155262
บาร์โค้ด213908
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25581118
จำนวนครั้งที่ยืม0