เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069600
หมายเลขทรัพยากรi00154405
บาร์โค้ด213222
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25581022
จำนวนครั้งที่ยืม1