เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068563
หมายเลขทรัพยากรi00153551
บาร์โค้ด212508
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580917
จำนวนครั้งที่ยืม0