เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068545
หมายเลขทรัพยากรi00153499
บาร์โค้ด212456
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580916
จำนวนครั้งที่ยืม1