เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062967
หมายเลขทรัพยากรi00150248
บาร์โค้ด210737
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า3 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2