เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068464
หมายเลขทรัพยากรi00150722
บาร์โค้ด210044
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580417
จำนวนครั้งที่ยืม0