เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068250
หมายเลขทรัพยากรi00164728
บาร์โค้ด192400
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591017
จำนวนครั้งที่ยืม4