เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00046028
หมายเลขทรัพยากรi00112574
บาร์โค้ด192388
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1