เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00040180
หมายเลขทรัพยากรi00095074
บาร์โค้ด178020
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0