เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00020975
หมายเลขทรัพยากรi00052493
บาร์โค้ด10115498
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0