เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076655
หมายเลขทรัพยากรi00169336
บาร์โค้ดDVD-AR0015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หนังสือ/สื่อโสตฯ จดหมายเหตุสำนักวิทยบริการฯ
วันที่นำเข้า25600317
จำนวนครั้งที่ยืม0