เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00189533
บาร์โค้ดSE004672
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 229 (ม.ค.) 2565
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า5 Aug 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0