เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00189532
บาร์โค้ดSE004671
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.) 2565
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า5 Aug 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0