เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00189005
บาร์โค้ดSE004662
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25650215
จำนวนครั้งที่ยืม0