เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00188750
บาร์โค้ดSE004641
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25641014
จำนวนครั้งที่ยืม0