เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00188711
บาร์โค้ดSE004635
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640930
จำนวนครั้งที่ยืม0