เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00188710
บาร์โค้ดSE004634
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640930
จำนวนครั้งที่ยืม0