เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00188574
บาร์โค้ดSE004567
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า6 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0