เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00188211
บาร์โค้ดSE004497
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640318
จำนวนครั้งที่ยืม0