เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00187144
บาร์โค้ดSE004373
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า12 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0