เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00186987
บาร์โค้ดSE004357
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 215 (พ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 บอร์ดเกม,วารสาร,หนังสือพิมพ์,set corner
วันที่นำเข้า27 Nov 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0