เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00186595
บาร์โค้ดSE004276
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25630831
จำนวนครั้งที่ยืม0