เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00185931
บาร์โค้ดSE004090
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25630223
จำนวนครั้งที่ยืม0